Stockholm Pride + Universitetskyrkan = SANT

1012467 regnbågsflaggor.jpg

Snart är det Stockholm Pride 2016. Självklart finns vi med, som en del av Kyrkan på Pride. Vi möts under temat Gör inte skillnad på människor. Vi bestämmer oss för att se bortom våra fördomar och möts som dem vi är. Alla unika. Alla lika.  Stockholm Pride 2016 pågår måndag 25 juli–lördag 30 juli 2016. (Kyrkan på Pride avslutas söndag 31 juli med Kärlekens mässa i Storkyrkan.)
Mer information om kyrkan på Pride hittar du: http://www.kyrkanpapride.se/