I vårt nätverk

Universitetskyrkan i Sverige
http://www.universitetskyrkan.s

Kristna Studentrörelsen i Sverige
http://www.kriss.se

Kyrkans familjerådgivning
http://www.kyrkansfamiljeradgivning.org

Credo Sverige
http://www.credo.nu/om_credo

EKHO – ekumenisk rörelse för kristna HBT-personer
http://www.ekho.se/riksforbundet/Valkommen.html

Stockholms Universitet
http://www.su.se

Student på Stockholms Universitet
http://www.su.se/student

Studenthälsan i Stockholm
http://www.studenthalsanistockholm.se

Stockholms Universitets Studentkår
http://www.sus.su.se

Socialhögskolans Studentkår
http://www.ssas.nu

Karolinska Institutet
http://ki.se/

Student på KI
http://ki.se/utbildning/student-pa-ki

Studenthälsan på KI
http://ki.se/utbildning/studenthalsan

Medicinska Föreningen
http://www.medicinskaforeningen.se

Odontologiska Föreningen
http://www.ofsthlm.se

Kungliga Tekniska Högskolan
http://www.kth.se

Student på KTH
http://www.kth.se/student

Tekniska Högskolans Studentkår
http://ths.kth.se

Studenthälsan på KTH
http://www.kth.se/student/studentliv/kropp-sjal/studenthalsan

Södertörns högskola
http://webappo.web.sh.se

Teologiska högskolan
http://www.ths.se/site

Konstfack
http://www.konstfack.se

Handelshögskolan i Stockholm
http://www.hhs.se/se/Pages/default.aspx

Handelshögskolan i Stockholm Studentkår
http://www.sasse.se

Kungliga Musikhögskolan
http://www.kmh.se

Journalisthögskolan
http://www.ims.su.se/jmk/

Stockholms Studenters Centralorganisation - SSCO
http://www.ssco.se

Anglican Church in Stockholm
http://www.stockholmanglicans.se

 

 

Retreat

Sigtunastiftelsen – retreat- och kulturcentrum
http://www.sigtunastiftelsen.se

Stiftelsen Berget – retreat- och meditationsgård i Rättvik
http://www.berget.se

Taizé – ekumeniskt kloster i Frankrike
http://www.taize.fr

Iona - ekumenisk kommunitet i Skottland
http://www.iona.org.uk

Killans bönegård på Österlen
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=35927&ptid=0

Vi tipsar!

Universitetskyrkan i Malmö på twitter
https://twitter.com/Unprastmalmo

Be Svenskakyrkan
http://be.svenskakyrkan.se

Religious meeting places in Stockholm
http://ki.se/en/education/religious-meeting-places

Bibeln på nätet
http://www.bibeln.se

Amos – magasin för livsfrågor och tro
http://www.amosmagasin.com