Hopp mitt i hopplösheten

Fazeela Selberg Zaib besökte igår kväll stockholmsgruppen för Systerskap & Religionsmöte, för att tala om Kvinnor på flykt. Fazeela Senberg Zaib är styrelseordförande och en av grundarna till Lighthouse Relief, som arbetar med flyktingar i Grekland.

Hon berättade och vi samtalade om kvinnors och barns utsatthet i konfliktsituationer, i flykt och i flyktingläger. Om behovet av fredade rum, platser där barn kan få vara barn och kvinnor inte behöver vara på sin vakt. Något som Lighthouse Relief är med och skapar där de finns. Idag är kvinnor och barn i absolut majoritet i de grekiska lägren. Läger som inte är dimensionerade för de människor som bor där. Läger utan den organisation som skulle behövas, både då det gäller de mest basala behoven av mat, sjukvård och framförallt trygghet och skydd. De lever under ständigt hot om trafficking och människor som vill utnyttja deras utsatta situation.

Mitt i detta finns ändå hopp. Det är många volontärer som ger av sin tid och sitt engagemang. Många av dem är kvinnor. De kommer från hela världen och arbetar tillsammans för en värdigare och mänskligare tillvaro för dem som fastnat i det spel som nu pågår mellan Europas länder. Ett spel om flyktingkrisen. Bara ordet säger något om hur vi i Europa ser på det. Egentligen borde vi snarare tala om flyktingarnas kris.  Det finns hopp, förmedlat av dem som kommer med mänsklig närvaro, men också hos flyktingarna själva. De bär på en styrka, de bär på en tro och ett hopp. Utan det skulle de inte kunna överleva.

Att möta en kvinna som Fazeela är inspirerande, trots att det hon talar om är tungt och svårt. Hon visar, tillsammans med sina vänner, att det är fullt möjligt att göra skillnad i världen. Hon pekar på alla fina möten som kan uppstå, mitt i den misär som människor lever i. Hon ger exempel på att uppfinningsrikedom och envishet kan skapa möjligheter i en omöjlig situation.

Tack Fazeela för det hopp du sprider omkring dig!
/Elisabet Ravelojaona, studentpastor

Vill du vara med och stötta arbetet i Grekland, så tas alla bidrag emot med tacksamhet. Det är också möjligt att arbeta som volontär, under en kortare eller längre period. För mer information: www.lighthouserelief.org