Alla är välkomna!?

NÄRA CENTRUM - EN MÖTESPLATS, FÖR STUDENTER OCH UNGA VUXNA.

Vi pratar ofta om att ALLA är välkomna till kyrkan, men stämmer det alltid? Vad är det för signaler vi sänder till varandra, medvetet eller omedvetet? David Berjlund, journalist, musiker och föreläsare inleder kvällens samtal kring HBTQ och kyrkan.

Detta är vårterminens fjärde och sista träff för studenter och unga vuxna i Stockholm, som Equmenia region Stockholm och Universitetskyrkan bjuder in till i samarbete med studieförbundet Bilda.

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31.

Torsdag 25 april

18.00 - mat, mingel
18.45 - undervisning och samtal utifrån kvällens tema.
20.00 - nattvard

För mer information kontakta Elisabet Ravelojaona.