Kropp, begär, lust och hunger

NÄRA CENTRUM - EN MÖTESPLATS, FÖR STUDENTER OCH UNGA VUXNA.

Hur får vi ihop vår egen erfarenhet av kropp, begär och hunger, med de bilder vi möter i Bibeln som talar om kristen tro med samma ord? Ulf Bergsviker, pastor i Equmeniakyrkan och doktorand i systematisk teologi vid Uppsala Universitet och Enskilda Högskolan Stockholm, kommer att samala med oss om hur vi kan formulera en kristen teologi om kroppslighet.

Vårterminens tredje träff för studenter och unga vuxna i Stockholm, som Equmenia region Stockholm och Universitetskyrkan bjuder in till i samarbete med studieförbundet Bilda.

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31.

Torsdag 21 mars

18.00 - mat, mingel
18.45 - undervisning och samtal utifrån kvällens tema.
20.00 - nattvard

Datum senare i vår:
25/4 Alla välkomna! Om HBTQ+ och kyrkan. David Berjlund.

För mer information kontakta Elisabet Ravelojaona.