Våga fråga - om Stress

två föreläsningar om stress på Södertörns Högskola.

Tisdag 5 mars 10-12 i sal MB 503
Paloma Halén Román. Maktsalongen.

  • Hur motverkar vi stress?

  • Är stress en jämställdhetsfråga?

Torsdag 7 mars 13-16 i sal MB 503
Georgio Grosso. Stressmottagningen.

  • Vad händer i kroppen vid stress?

  • Hur behandlar vi stressjukdomar?

Studentavdelningen, SöderS (studentkåren) och Universitetskyrkan inbjuder till två halvdagar. Föreläsningarna är gratis och öppna för studenter och personal på Södertörns Högskola, men också för andra intresserade.

För mer information: Elisabet Ravelojaona, studentpastor.