Alkohol - varför pratar vi inte om det i kyrkan?

NÄRA CENTRUM - EN MÖTESPLATS, FÖR STUDENTER OCH UNGA VUXNA.

De flesta församlingar har en tydlig alkoholpolicy. Kyrkan ska vara en alkoholfri miljö. Men vi pratar sällan om hur vi hanterar alkohol annars, hemma och på krogen, vilket många kan uppleva som en dubbelhet. Hur har det blivit så här? Owe Kennerberg, teolog, rektor på Enskilda Högskolan Stockholm och författare till avhandlingen ”Innanför och utanför” talar och leder kvällens samtal.

Vårterminens andra träff för studenter och unga vuxna i Stockholm, som Equmenia region Stockholm och Universitetskyrkan bjuder in till i samarbete med studieförbundet Bilda.

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31.

Torsdag 21 februari

18.00 - mat, mingel
18.45 - undervisning och samtal utifrån kvällens tema.
20.00 - nattvard

Datum senare i vår:
21/3 Vad är målet med våra kroppar och vårt begär? En kristen teologi om kroppslighet. Ulf Bergsviker
25/4 Alla välkomna! Om HBTQ+ och kyrkan. David Berjlund.

För mer information kontakta Elisabet Ravelojaona.