Stressad?! Är tron och kyrkan en hjälp eller en börda?

Nära centrum - en mötesplats, för studenter och unga vuxna.

Nu är det snart dags för vårterminens första träff för studenter och unga vuxna i Stockholm, som Equmenia region Stockholm och Universitetskyrkan bjuder in till i samarbete med studieförbundet Bilda.

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31.

Torsdag 31 januari

18.00 - mat, mingel
18.45 - undervisning och samtal utifrån kvällens tema: Stressad?! Är tron och kyrkan en hjälp eller en börda? Samtalsledare: Elisabet Ravelojaona, studentpastor.
20.00 - nattvard

Datum senare i vår:
21/2 Alkhol - varför pratar vi inte om det? Ove Kennerberg
21/3 Vad är målet med våra kroppar och vårt begär? En kristen teologi om kroppslighet. Ulf Bergsviker
25/4 Ämne och talare ännu inte klart.

För mer information kontakta Elisabet Ravelojaona.