Mötesplats på söder

Studenter i stockholm ht 2018.sociala medier.png

Tre torsdagskvällar i höst, 18-21.30, vill vi bjuda in dig som är student eller ung vuxen till gemenskap i Andreaskyrkan på Söder. Det blir enkel kvällsmat, gemenskap, undervisning och samtal om kristen tro kring ett aktuellt tema och nattvardsfirande med mycket sång och musik.

4 oktober Kyrkan som profetisk röst i samhället. Hur hör tro och politik ihop?
Ulf Bergsviker

1 november Hur skulle Jesus möta en extremist?
Cai Berger

29 november Gud är grön - men hur är det med oss?
Om ansvar och kristet hopp i klimatångetsens tid.
Jenny Dobers

Maten kostar 40 kr.

För mer information om kvällarna kontakta studentpastor Elisabet Ravelojaona

Ett samarrangemang mellan Equmenia, region Stockholm, Universitetskyrkan och studieförbundet Bilda.