Endagsretreat

Retreat okt 18.jpg

Tid att andas och bara vara.
En dag i tystnad med andra.
En dag för att komma ikapp sig själv.

Nu är det snart dags för höstens retreat i Universitetskyrkan Stockholms regi. Varmt välkommen med din anmälan till Elisabet Ravelojaona senast den 12 oktober.

Tid: 20 oktober, 10.00 - 16.00

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31. T-bana Slussen eller Medborgarplatsen.

Kostnad: 80 kr/studerande och arbetssökande. 150 kr för öriga

Kost: Under dagen serveras förmiddagsfika och vegansk lunch.

Massage: Möjlighet finns till massage, 25 min för 300 kr. Obs, dessa platser är begränsade och bokas i samband med anmälan. Ges i mån av plats.

Under dagen inbjuds du till ett par meditationer utifrån bibeltexter.
Det finns bönestationer i kyrkrummet,
möjlighet att måla, låna böcker och vila.
Dagen avslutas med en enkel nattvardsstund.

Varmt välkommen!
/Elisabet Ravelojaona, studentpastor