Mötesplatser

Universitetskyrkan vill skapa olika sorters mötesplatser. Allt från det enskilda samtalet, till diskussionsforum och tillfällen för att bara vara och lära känna nya människor. Ibland gör vi arrangemang i egen regi och andra gånger samarbetar vi med lärosäten, studentföreningar eller andra organisationer.
Har du någon tanke om ett samarbetsprojekt? Hör gärna av dig.

interreligiöst systerskap

Ett feministiskt och mångreligiöst forum för dig som definierar dig som kvinna och samtidigt delar erfarenheten av att vara troende eller sökande. 

12/2, 12/3, 9/4 och 14/5
kl 18.00 - 20.00. För information om var vi ses - se under "Just nu". Eller gå in på Interreligiöst systerskap på Facebook och Instagram.

För mer information:
Elisabet Ravelojaona

swedish DINNER

Meet other students in a relaxed way and at the same time get to know Sweden by eating traditional food together, in Immanuelskyrkan.
7/2, 14/3 and 11/4 

Välkommen att äta middag och lära känna nya vänner från när och fjärran!

For more information: Anna Berndes

 

mötesplats på söder

Fyra torsdagskvällar 18.00 Andreaskyrkan. 31/1, 21/2, 21/3 och 25/4

En mötesplats, med utrymme att lära känna nya människor, reflektera kring kristen tro i kombination med aktuella ämnen i samhället och fira nattvard tillsammans. 

18.00 - mat, mingel
18.45 - undervisning och samtal
20.00 - nattvard

31/1 Stressad! - Är tron en hjälp eller en börda?
21/2 Alkohol - varför pratar vi inte om det?
21/3 Vad är målet med våra kroppar och vårt begär? En kristen teologi om kroppslighet.
25/4 Ämne och talare ännu inte klart.

Ett samarbete med Equmeniakyrkan.
För mer information: Elisabet Ravelojaona

skapa

Onsdagar 18-21.00 i Flemingsbergs kyrka, med start den 6/2. Soppa serveras från 17.00.

En kväll för dig som vill skapa och dela livserfarenheter med andra. Under kvällen delar vi tankar och erfarenheter som väcks i mötet med bilderna och texterna vi skapar.

Ett samarbete med Svenska kyrkan, Flemingsbergs församling.

För mer information: Pers Karin Skogar.