Krishantering

Universitetskyrkan finns till för studenter och personal vid Universiteten och högskolorna i Stockholm som en särskild resurs med kunskap i krisstöd och avlastande samtal.  Vi kan också erbjuda/finnas tillgängliga för medverkan i undervisning inom områden som rör krishantering, etik och existentiella frågor.

Vid akuta sociala och psykiska problem: Ring Socialjouren telefon 112.
Vid AKUTA situationer RING 112 för att nå Akutmottagningar, ambulans, brandkår, polis, jourhavande präst, socialjour, giftinformation.