HBTQ

Alla människor behöver kärlek för att leva, för att vara glada, för att må väl. Det är inte vår sexuella läggning, vår könsidentitet eller vårt könsuttryck som gör att vi platsar, behövs eller betyder något. Det enda som betyder något är att vi älskar och blir älskade.

Universitetskyrkan Stockholm vill verka för en gemenskap där alla ska känna sig välkomna, sedda och älskade för sin egen skull. Vi anser att rätten att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet är en grundläggande mänsklig rättighet. Därför har vi valt att tydligt ta ställning för allas lika värde, inför Gud och inför andra människor, oavsett kön eller sexuell läggning, religion eller etnicitet.

 

Vad betyder HBTQ?

H - Homosexuell är den person som känner sexuell attraktion och/eller kärlek till andra personer av samma kön. Homosexualitet är en sexuell läggning.

B - Bisexuell är den person som blir sexuellt attraherad eller kär i både tjejer och killar. Att vara bisexuell är också en sexuell läggning.

T - Transperson ett samlingsbegrepp som handlar om att ens könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med det biologiska och juridiska kön en tilldelades vid födseln. Begreppet transpersoner inbegriper personer som vill korrigera sin kropp och byta juridiskt kön, personer som använder kläder och andra attribut som brukar anses typiska för ett annat kön än ens eget och personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön. Att vara transperson är inte en sexuell läggning utan handlar enbart om könsidentitet och könsuttryck.

Q - Queer handlar i grunden om ett ifrågasättande av heteronormen. Queer kan därför vara ett förhållningssätt där en person ifrågasätter och utmanar normer kring kön och sexualitet. Det kan också vara en identitet där en person inte vill definiera sin sexuella läggning eller könsidentitet. Queerteori är också ett akademiskt ämne som kan studeras på universitet och högskolor.

 

Stockholm Pride 2018

Vi finns med på Stockholm Pride 2018 (fredag 27 juli–söndag 5 augusti) i kyrkornas tält i Pride Park (Östermalms IP). Mer om Kyrkan på Stockholm Pride kan du läsa här. 
Kyrkan på Pride avslutas söndag 5 augusti med Kärlekens mässa -en ekumenisk gudstjänst kl. 18.00 i Storkyrkan. Missa inte det!