Gudstjänst

Universitetskyrkan erbjuder olika gudstjänster och samlingar. Du hittar dem nedan. Därutöver medverkar vi i och leder våra församlingars ordinarie gudstjänster. När och var finner du bland våra respektive församlingars hemsidor.
Du är också välkommen att kontakta oss för barnvälsignelse, dop, vigsel och begravning. 

Mässa i regnbågens färger

En mässa med delandet i centrum som firar enheten i mångfalden och mångfalden i enheten.
Första onsdagen i månaden
kl. 18.00, Engelbrektskyrkan
(6/9, 4/10, 1/11 och 6/12)

 

Gud är kärlek.jpg

stillhetens mässa

Ett enkelt nattvardsfirande i en meditativ miljö. Universitetskyrkan samarbetar med Rastplats Söder och finns på plats vid tre tillfällen under höstterminen. Övriga veckor firas stillhetens mässa i Rastplats Söders egen regi.

Tisdagar 26/9, 24/10 och 28/11, 18.00, i Andreaskyrkan

Stilla mässa i Katarina kyrka

Fyll på med kraft och stillhet. Kom och fira en enkel mässa med mindre prat och tid för tystnad.

Varannan fredag
(ojämna veckor) kl 12.00
i Katarina kyrka med start i 16 september. 

gudstjänst för fred

22 oktober 11.00 i Andreaskyrkan.

Hur bemöter vi det onda med det goda i vår tid och vad innebär det att vända andra kinden till?

Gudstjänsten leds av Studentpastor Elisabet Ravelojaona och Elin Lundell ickevåldsutbildare från Kristna Fredsrörelsen och en av initiativtagarna till Systerskap & Religionsmöte.

Efter gudstjänsten berättar Elin om ickevåldsarbete i Västsahara.