Gudstjänst

Universitetskyrkan erbjuder olika gudstjänster och samlingar. Du hittar dem nedan. Därutöver medverkar vi i och leder våra församlingars ordinarie gudstjänster. När och var finner du bland våra respektive församlingars hemsidor.
Du är också välkommen att kontakta oss för barnvälsignelse, dop, vigsel och begravning. 

Stilla mässa i Katarina kyrka

Fyll på med kraft och stillhet. Kom och fira en enkel mässa med mindre prat och tid för tystnad.

Varannan fredag
(ojämna veckor) kl 12.00
i
Katarina kyrka med start i 18 januari. 

Gud är kärlek.jpg

stillhetens mässa i Andreaskyrkan

Ett enkelt nattvardsfirande i en meditativ miljö. Universitetskyrkan, representerade av Elisabet Ravelojaona, samarbetar med Rastplats Söder.

Start: tisdag 8 januari, i Andreaskyrkan.

Unga.Vuxna.Sthlm.fbinsta (002).jpg

mötesplats för studenter i andreaskyrkan

Fyra torsdagar i vår. 31/1, 21/2, 21/3 och 25/4

En mötesplats, med utrymme att lära känna nya människor, få reflektera kring kristen tro i kombination med aktuella ämnen i samhället och fira nattvard tillsammans. 

18.00 - mat, mingel
18.45 - undervisning/samtal
20.00 - nattvard

31/1 Stressad! - Är tron en hjälp eller en börda? Elisabet Ravelojaona
21/2 Alkhol - varför pratar vi inte om det? Ove Kennerberg
21/3 Vad är målet med våra kroppar och vårt begär? En kristen teologi om kroppslighet. Ulf Bergsviker
25/4 Ämne och talare ännu inte klart.

Ett samarbete mellan Universitetskyrkan och Equmeniakyrkan.

Start torsdag 31/1, i Andreaskyrkan