Våga fråga: om självmord

21 februari 10.00 - 12.30 inbjuder Studentavdelningen, Södertörns Högskola och Universitetskyrkan till föreläsningen "Våga fråga: om självmord". 

Ullacarin Nyberg, suicidforskare och överläkare i psykiatri, ger konkreta tips om konsten att rädda liv. Både studenter, personal och allmänhet är välkomna.

Ett par veckor efter föredraget inbjuder skolans kurator Ann-Louise Ebérus och studentpastor Elisabet Ravelojaona till gruppsamtal utifrån samma tema. Fyra tillfällen med rubrikerna: våga prata, våga lyssna, våga sörja, våga leva.

Vill du veta mer och kanske anmäla dig till gruppsamtalen får du gärna höra av dig till Elisabet Raveloajaona.