Att avstå

I morgon är det Askonsdag, då startar fastetiden för många kristna i vår del av världen. Fastan handlar om att avstå från somligt, för att ge utrymme för annat. Fasta handlar om att ta sig tid att reflektera över sitt liv och sina prioriteringar. Från att ha varit en i stort sett bortglömd tradition, inom den protestantiska kristenheten, har fastan blivit alltmer uppmärksammad igen. Det finns ett behov. Vi är många som mår bra av att pröva vad det kan innebära för oss. Vad upptar min tid och tar min energi? Vad känner jag är verkligen viktigt i mitt liv? Vad ger mig energi och glädje?

För många handlar fastan om att leva enklare. Att välja en enkel kost, kanske undvika kött och äta upp sådant som finns i skåp och frys. Andra väljer att köpfasta och bara köpa det allra mest nödvändiga. En del fastar genom att inte använda sociala medier och inte titta på film och TV. De pengar som sparas skänks till något socialt projekt och tiden används istället för att sköta om våra relationer. Relationer till familj, vänner och relationen till Gud.

Avstå från något - till förmån för något annat. Det som verkligen känns viktigt att prioritera. Kan det vara något? Fastan pågår i 40 dagar och avslutas på Skärtorsdagen. Namnet kommer ur ordet skära som betyder rena.

Vad vill du prioritera i ditt liv? Och vad vill du lämna, eller avstå ifrån, kanske bara under en period eller för alltid?

Text och bild: Elisabet Ravelojaona, studentpastor