Förintelsens Minnesdag - en utmaning

Det som hjälpte Hitler att komma till makten finns även idag: Missnöjet med politiker, svaga politiker som inte visar någon riktning, rädsla för det främmande, egoism. I dag är det lättare att säga nedsättande saker om människor. Det finns också en ovilja att se sina egna fördomar, att i stället tänka att det är andra som inte gillar mig, att det är bäst att anfalla först. Hitler trodde fullt och fast att judarna hotade den rena tyska rasen.

Hédi Fried, 92, i dagens DN

Det är förintelsens minnesdag idag och det ser ut att vara svårt att lära av historien. Hédi Fried har ägnat sitt liv åt att berätta för unga människor om sina och sitt folks erfarenheter. So författare och psykolog har hon arbetat för läkande och helande processer. Hon har en förmåga att sätta ord, både på vår samtid och det som har varit.

"Idag är det lättare att säga nedsättande saker om människor." Ja, helt klart. En del av skulden för detta tillskriver vi de sociala medierna, där det blivit så lätt att agera fort, utan eftertanke. Men det räcker inte. Vi måste alla ta vårt ansvar för att skapa bra miljöer och forum för goda samtal. Som i allt tror jag att vi lär oss bäst genom att få vara med om det.

Det finns helt klart "en ovilja att se sina egna fördomar". Förmågan att reflektera över sig själv och sitt eget handlande är det många som saknar. Tyvärr tror jag att det är en konsekvens av vårt allt mer individcentrerade samhälle. Jag tror att vi lär känna oss själva i mötet med andra människor. Om vi bara möter dem som är lika oss själva, så missar vi möjligheten att lära känna oss själva bättre. Mötet med det som är annorlunda, mötet med andras erfarenheter och tankar utmanar mig och mina erfarenheter. Det hjälper mig att se med andra ögon och få en ny förståelse.

När vi vågar kliva ur vårt eget och engagerar oss i andra människor, händer också något med oss själva. Vi växer, utvecklas och får perspektiv på det som är vårt eget. En del av det vi förut prioriterat blir mindre viktigt. Annat blir ännu viktigare än förut. Dessutom vet jag av erfarenhet att jag får så mycket tillbaka i mötet med andra. Kärlek, respekt, energi, värme... Och tillsammans med andra blir livet mindre ensamt.

När jag läser Hédi Fieds text känner jag återigen hur viktigt det är att arbeta för att skapa platser där människor möts. Skapa rum för goda samtal, där det är okej att "provprata" och tänka högt tillsammans. Platser där det är okej att ändra ståndpunkt att kunna säga "jag vet inte, men vill gärna lära mig mer". Platser där vi respekterar olikheter. Att bygga murar, stänga gränser och skapa starkare försvar tror jag inte är rätt väg att gå. Däremot tror jag på att öppna dörrar och att bygga broar, både bokstavligt och bildligt.

Det är förintelsens minnesdag idag. I mina möten med människor idag vill jag tala om möjligheter som finns och inte blunda för utmaningarna.

/Elisabet Ravelojaona, studentpastor
Texten har tidigare publicerats på www.morochdotters.se