Lev inte som du borde

Foto: Elisabet Ravelojaona

Lev inte livet som du borde
- lev som du kan.
Tro inte som du borde
- tro som du kan.
Be inte som du borde
- be som du kan.
Älska inte som du borde
- älska som du kan.

...var människa
- och var sann!

Det finns så många bilder och tankar om hur saker borde vara. Hur vi borde leva våra liv.  Hur våra val borde se ut, vår karriär. Bilder vi matas med utifrån och bilder vi skapar själva. Det gäller också ofta för frågor som rör tro och inre liv. Vad innebär det att älska? Hur gör jag det? Var landar min tro och hur kan jag be?

På många sätt tror jag att vårt jag skapas i mötet med någon annan. Det är där vi kan testa vilka vi är och pröva att formulera våra tankar. Genom att vara med andra som ber, kan jag få hjälp att hitta ett eget  böneliv. Genom att lyssna till andras frågor skapas både svar inom mig och nya frågor väcks. Det är det som är att vara människa, att leva i en ständig process. Det är häftigt!

Text och Foto: Elisabet Ravelojaona, pastor
Skulpturer i betong: Frank Olsson