Gudstjänst

Universitetskyrkan erbjuder olika gudstjänster och samlingar. Du hittar dem nedan. Därutöver medverkar vi i och leder våra församlingars ordinarie gudstjänster. När och var finner du bland våra respektive församlingars hemsidor.
Du är också välkommen att kontakta oss för barnvälsignelse, dop, vigsel och begravning. 

mässa för unga vuxna i adolf fredriks kyrka

Saknar du ett sammanhang i kyrkan där du som ung vuxen får ta plats, andas ut och fira mässa? Känner du dig för gammal för att vara ungdom men för ung för att vara vuxen?

Välkommen att fira mässa i Adolf Fredriks kyrka en söndag i månaden. Mässan börjar 18.00 och efteråt fikar vi i Skolhuset, som ligger intill kyrkan.

Mässan firas 8 sep, 6 okt, 3 nov och 1 dec.
i
Adolf Fredriks kyrka.

Arrangör: Adolf Fredriks församling, Svenska kyrkans unga och Stockholms stift.

Gud är kärlek.jpg

stillhetens mässa i Andreaskyrkan

Ett enkelt nattvardsfirande i en meditativ miljö. Universitetskyrkan, representerade av Elisabet Ravelojaona, samarbetar med Rastplats Söder.

Start: tisdag 3 september, i Andreaskyrkan.

Affisch hösten 19.jpg

mötesplats för studenter i andreaskyrkan

Tre torsdagar i höst. 26/9, 24/10, och 21/11

En mötesplats, med utrymme att lära känna nya människor, få reflektera kring kristen tro i kombination med aktuella ämnen i samhället och fira nattvard tillsammans. 

18.00 - mat, mingel
18.45 - undervisning/samtal
20.00 - nattvard

26/9 Hur lever vi hållbara, helhjärtade och härliga liv? Johannes Widlund.

24/10 Hur får vi ihop tron med allt som händer i livet och världen? Sofia Camnerin

21/11 Jämställda liv. Henric Götefeldt.

Ett samarbete mellan Universitetskyrkan och Equmeniakyrkan.

Start torsdag 26/9, i Andreaskyrkan