Gudstjänst

Universitetskyrkan erbjuder olika gudstjänster och samlingar. Du hittar dem nedan. Därutöver medverkar vi i och leder våra församlingars ordinarie gudstjänster. När och var finner du bland våra respektive församlingars hemsidor.
Du är också välkommen att kontakta oss för barnvälsignelse, dop, vigsel och begravning. 

Stilla mässa i Katarina kyrka

Fyll på med kraft och stillhet. Kom och fira en enkel mässa med mindre prat och tid för tystnad.

Varannan fredag
(ojämna veckor) kl 12.00
i Katarina kyrka med start i 16 september. 

Gud är kärlek.jpg

STILLHETENS MÄSSA i andreaskyrkan

Tisdagar 18.00  

Ett enkelt nattvardsfirande i en meditativ miljö. Universitetskyrkan samarbetar med Rastplats Söder och finns på plats vid fem tillfällen under höstterminen, representerade av Elisabet Raveloajona. Övriga veckor firas stillhetens mässa i Rastplats Söders egen regi.

Tisdagar 30/1, 20/2, 20/3, 17/4 och 15/5, 18.00, i Andreaskyrkan